cheapest online indian pharmacy for prednisone or generic buy Prednisone with american express prednisone online no prescription fed x purchase cheap prescription prednisone buy Prednisone free consultation Buy Propecia canadian online pharmacy priligy priligy shipment to albania purchase Doxycycline doxycycline hyclate can you buy tramadol online buy Prednisone pay cod generic prednisone canada prednisone c.o.d. buy ventolin inhaler antibiotics guide ventolin inhaler coupons buy tramadol online no prescription cod antibiotics effects prednisone on line buy ventolin online usa prescribing prednisone tablets australia buy online zithromax

AKADEMIA PANA KLEKSA - osoby + streszczenie


Pan Kleks - Mr. Klex (professor of klexology)

Golarz Filip - Philip the Barber (hair cutter turned inventor)

Weronik Czyścioch - Veronick the Neat (school’s janitor)

Adam Niezgódka - Adam (new boy at the Academy)

Rezeda - Reseda (gardener’s daughter)

Alojzy Bąbel - Aloyzy Bombell (a mechanism)

Ciemnociemne Draby - Dark-Darkies (the thugs)

Multiflora - Multiflora (school’s cook and a gardener’s wife)

Pan Lewkonik - Mr. Levkonick (school’s gardener and a father of five)

Dr Pai Chi Wo - Pronounced: Pai-Hee-Vo (Salamanka’s master of magic)

Dalia, Róża, Hortensja, Piwonia - Dahlia, Rose, Hortensia, Peony (Reseda’s sisters)

uczniowie - students of the Academy

Królowa Aba - Queen Aba (also called Melusyne)

Rak Pustorak - Pustorak the Crab (Queen Aba’s page)

Patentoniusz - Patentonius (Chief Engineer of Patentonia)

Inżynier Bubel - Boobel the Engineer (Patentonius’s assistant)

Kwaternoster - Quaternoster (King of Alamakota, the Land of Eggs)

Ministron - Ministron (Prime Minister of Alamakota)

Abeci - The Abetians

Patentoci - The Patentonians

Nibyci - The Tender Nolanders

Alamakoci - The Alamakotans
 


I AKT

Adaś Niezgódka, chłopiec nieco gapowaty i nie rozpieszczany przez otoczenie, zostaje wysłany na naukę do Akademii Pana Kleksa, gdzie ma wyrosnąć na mężczyznę (Ten chłopak grosza nie jest wart). Okazuje się, że nie jest to zwykła szkoła, tylko szkoła magii, w której najważniejszym przedmiotem jest kleksografia i to właśnie od niej rozpoczyna się nauka (Kleksografia). Lekcja zoologii (ZOO) zostaje przerwana przez przybycie Golarza Filipa, w asyście złowieszczych Ciemno-Ciemnych drabów (Miły, zdolny i uroczy). Fryzjer odmawia dalszych dostaw piegów, bez których Pan Kleks nie może prowadzić zajęć. Domaga się też przyjęcia nowego ucznia, rzekomo swego kuzyna, Alojzego Bąbla. Rzut oka do pracowni Golarza Filipa przekonuje, że ten podstępny wynalazca skonstruował chłopca-lalkę (Ta lalka będzie żyć). Niecny fryzjer ma zamiar wykraść Kleksowi szkatułkę z sekretami doktora Paj-Chi-Wo – źródło magicznej mocy profesora i gwarancję bezpieczeństwa świata bajek oraz samej Akademii. Zamierza posłużyć się w tym celu chłopcem-lalką. Przybycie Alojzego przerywa wesoły posiłek (Kolorowy jadłospis), a on sam najpierw zachowuje się niesfornie (Leń), a następnie wprost wymawia posłuszeństwo (Chcę być zły). Brakuje mu oleju P+P, używanego przez profesora Kleksa w pracy dydaktycznej z uczniami. Podczas walki z Alojzym Adaś Niezgódka dzielnie broni Rezedy, córki szkolnego ogrodnika. Kleks opowiada dwojgu młodym o swoich studiach w Salamance i poznajemy doktora Paj-Chi-Wo (Salamanka). Niestety, podczas wieczornego Balu Bajek, Alojzy wykrada sekrety – lalka uczy się bardzo szybko i zdobywa niezależność. Odmawia wykonania rozkazów swego twórcy, Filipa Golarza, i woli zatrzymać sekrety dla siebie. Ucieka na Wyspy Bergamuty, których – jak powszechnie wiadomo – nie ma. Bajki zapadają w sen... Zdruzgotany profesor ze smutkiem obserwuje upadek Akademii i martwi się o jej przyszłość (Świat bez magii). Na szczęście wszyscy podchwytują inicjatywę Adasia Niezgódki, który zachęca do powołania grupy pościgowej. Kleks każe przyszykować swój cudowny pojazd, „Kleksolot”. W pogoni za Alojzym Bąblem poleci nim on sam, dzielny woźny Weronik, Adaś i Rezeda (Na Wyspach Bergamutach). Nie poddają się również Golarz Filip i jego draby. W ostatniej scenie I Aktu widzimy, jak „Kleksolot”, zestrzelony przez fryzjera nad wzburzonym oceanem, pogrąża się w odmętach.
 

II AKT

Szczęśliwym trafem do katastrofy „Kleksolotu” doszło nad podwodną krainą, Abecją, znaną profesorowi z wcześniejszych podróży. Oddychanie nie stanowi tam problemu i czwórka naszych bohaterów wesoło baraszkuje w podmorskiej głębi (Hej, barakuda). Poznajemy Meluzynę, królową Abecji, która opowiada o miłości do Raka-Pustoraka (Meluzyna). Ale audiencję przerywa przybycie Golarza Filipa w nieodłącznej asyście drabów – oni także pragną odzyskać szkatułkę z sekretami. W wielkim zamieszaniu okazuje się, że Rakiem-Pustorakiem był przebiegły Alojzy Bąbel, lecz lalka umyka – jej trop prowadzi do Patentonii, krainy wynalazków. Włada nią Patentoniusz, mistrz inżynierii, całkowicie oddany produkcji dziur, dawny kolega Pana Kleksa z Salamanki (Moja maszyna). Obaj uczeni wspominają dawne czasy (Wynalazcy wynalazków), a w tym czasie nowy asystent Patentoniusza – inżynier Bubel – podaje Rezedzie bardzo niebezpieczny napój: kochalginę. Kochalgina jest produktem ubocznym wytwarzania dziur, jej wypicie zaś powoduje przypływ bezkrytycznej miłości do tego, kto ją podał. Oczywiście rzekomy inż. Bubel, to kolejne chytre przebranie Alojzego Bąbla. Tak więc tym razem – chociaż w walce Kleksa z Filipem Golarzem dzielny Adaś ratuje profesorowi życie – Adasia nie czeka nagroda za odwagę, wręcz przeciwnie (Prawda boli tak jak ząb). Zakochana Rezeda marzy tylko o swoim „przystojnym inżynierze”. Rozbita grupa pościgowa trafia do Nibycji, przedziwnej krainy, w której wszystko jest na niby – zaludniają ją osobliwi ludzie (Rozmyci Nibyci). Hasło do dalszej pogoni i tym razem wypływa od Adasia, któremu wtóruje woźny Weronik (Nikt nie może być szczęśliwy). Nasi bohaterowie trafiają do Alamakoty, najdziwniejszej z odwiedzonych dotychczas krain – jej mieszkańcy hodują drób, eksportują jaja i zamieniają je na zegarki, które następnie... psują. Zasady rządzące Alamakotą wyjaśnia jej król, Kwateronster, w trakcie przemówienia z okazji święta państwowego (Kraj Jaj). Ale i tutaj dogania naszych bohaterów Golarz Filip w asyście nieodłącznych drabów. Sprytny fryzjer namawia Kwaternostra na masową produkcję Bąbli, przedstawiając swoją lalkę, jako eksperta w dziedzinie drobiologii (Bąbloepoka). Z gigantycznego jaja wykluwa się rockowy idol i wykonuje Kaczkę Dziwaczkę. Lecz to już ostatnie z licznych wcieleń Alojzego Bąbla. Adaś Niezgódka, woźny Weronik i profesor Kleks chwytają lalkę i wlewają jej do głowy olej P+P. Przyzwoity i posłuszny Alojzy dobrowolnie oddaje profesorowi szkatułkę z sekretami, Adaś zaś zachęca do wypicia oleju Rezedę. Przywraca jej to zdrowe zmysły, a co więcej, Alojzy Bąbel, Filip Golarz i draby, postanawiają pozostać w Alamakocie skuszeni propozycjami Kwaternostra. Czwórka naszych bohaterów powraca do Akademii niesiona siłą magii. Akademia odżywa, a bajki budzą się i wracają do przerwanego tak gwałtownie tańca. Wszyscy dziękują Panu Kleksowi, który podkreśla, że „tylko wiara w siebie czyni cuda”. Oczywiście cała reszta to nic innego, jak Magiczna siła wyobraźni...ACT I

Adam Niezgodka, a somewhat absent-minded young boy, is sent to the Academy of Professor Klex, where he is expected to grow into a young man (This Boy Ain’t Worth A Dime).  It quickly becomes apparent that this is no ordinary school, but a school of magic, where the main subject is klexography (Klexolography). The first zoology lesson (ZOO) is rudely interrupted by Philip the Barber and his band of thugs, the Dark-Darkies (Nice, Clever and Charming).  The Barber declares he will no longer provide Professor Klex with his usual supply of freckles, without which it turns out the Professor can’t give his lectures. The Barber also insists that Professor Klex enrol his cousin, Aloyzy Bombell, into the Academy.  A glimpse into the Barber’s workshop reveals that he has actually been working on an invention and created a boy-doll to masquerade as his so-called cousin (This Doll Shall Be Alive). We find out that the Barber has concocted an evil plan to steal the chest of secrets of Dr. Paj-Chi-Wo [Pai-Hee-Vo], the source of Professor Klex’s magical powers and the only way to ensure the Land of Fairy Tales – and the Academy itself – is kept safe.  Philip the Barber intends to use the boy-doll to help him carry out his evil plan.  The arrival of Aloyzy Bombell interrupts the student’s merry meal at the Academy (A Menu of All Colours).  The “new student” immediately starts off on a bad note by misbehaving (Lazybones), then outright refusing to obey any rules (I Wanna Be Bad).  Aloyzy is obviously lacking his dose of much-needed P+P oil, which Professor Klex uses on each student to ensure their proper education. During a fight that breaks out with Aloyzy, our brave Adam Niezgodka defends Resede, the daughter of the Academy’s gardener. Professor Klex rewards Adam and Resede for their good behavior by telling them tales of his younger years as a student in Salamanka, and we also get to meet Dr. Paj-Chi-Wo (Salamanka). Unfortunately, during the annual Fairy-Tale Ball, Aloyzy manages to steal the chest of secrets – the boy-doll is learning very quickly and is becoming more and more independent. He even disobeys his creator, Philip the Barber’s, commands, and decides to keep the chest of secrets for himself. He decides to escape with the chest of secrets to the Bergamuty Islands, which – as everyone knows – do not really exist. The Fairy Tales fall into a deep sleep... Heartbroken and in despair, Professor Klex watches as his Academy falls into ruins and worries about the uncertain future of his life’s work (A World Without Magic). Luckily, Adam Niezgodka comes up with the idea to organize a search party and go after Aloyzy.  Professor Klex orders for his magical flying vehicle, the “Klexoplane”, to be brought out for the search party and decides to take along Adam, Resede and the Academy’s brave janitor, Veronik the Neat. Thus the quest to find Aloyzy begins (At the Bergamuty Islands).  We find out that Philip the Barber and his band of thugs are alsonot about to give up. During the last scene of Act One we watch as the “Klexoplane” is shot down by the evil Barber over a stormy ocean and is sinking fast.

ACT II

In a stroke of luck, the “Klexoplane” is shot down over an underwater country, Abecia, already known to Professor Klex from his earlier travels.  Breathing underwater is no problem in Abecia, so our heroes unwind and enjoy playing games in the ocean’s depths (Hey, Barracuda). We meet Meluzyna, the Queen of Abecia, who tells our heroes about her unusual love for Pustorak the Crab (Meluzyna). The story is rudely interrupted by Philip The Barber accompanied (as always) by his gang of Dark-Darkies – they too are after the chest of secrets. During the commotion between the Barber and Professor we find out that Pustorak the Crab is no crab at all, but in fact only the clever disguise of Aloyzy Bombell. The boy-doll escapes and his tracks lead the search party to Patentonia, the Land of Inventions. Patentonia is ruled by Patentonius, a master engineer, completely devoted to the production of holes (My Machine).  It turns out he is an old colleague of Professor Klex from his days in Salamanka. Both scientists reminisce about old times (Inventors Of Inventions). While the two chat, Patentonius’s new assistant, an engineer named Boobel, makes Reseda drink a very dangerous potion: kohalgina. Kohalgina [love-medicine] is a by-product created from the manufacturing of holes. Whoever drinks it falls in love – unconditionally – with the person who offers it to them. Of course, once again, it turns out the so-called “engineer Boobel” is no less than yet another disguise of Aloyzy Bombell. And although Adam saves Professor Klex’s life during a fight with Philip, sadly, his courage is not rewarded this time around (The Truth Hurts… Like A Tooth). Quite to the contrary – Reseda is now in love and all she can think about is her “handsome engineer”. Defeated, the search party finds itself in Nibycja [Noland], a very strange country where everything is pretend and is populated by the most odd sort of people (Such Tender Nolanders). Yet again, it is Adam who tries to encourage everyone to move onwards, with Veronik standing by his side (No One Can Be Really Happy). Our heroes reach Alamakota, by far the strangest of all countries visited on their journey – where the local people raise hens, exporting their eggs in exchange for watches, which they then love to... break. This most interesting system is explained in the official speech of the ruler of Alamakota, Quaternoster, who addresses the crowds on their national holiday (The Land Of Eggs). But even here, Philip and his thugs end up catching up with our heroes. The cunning Barber talks Quaternoster into mass-producing “bombells”, describing his boy-doll, Aloyzy, as an expert in the poultry business (Bombelltime). A rock idol emerges from a giant egg and performs the song Weird Duck (Ducko-Wacko). But this turns out to be the last of the many disguises that have helped Aloyzy fool his pursuers. Adam Niezgodka, Veronik the Neat and Professor Klex finally catch the boy-doll and pour the much-needed P+P oil into the mechanism’s head. The now kind and obedient Aloyzy gives back the chest of secrets to Professor Klex without a fight and Adam encourages Reseda to drink the P+P oil herself. She is immediately freed from her love spell.  What’s more, Aloyzy Bombell and Philip the Barber (along with his band of thugs) decide to stay in Alamakota, tempted by Quaternoster’s promises of wealth. Our four heroes fly back to the Academy, lifted by the sheer power of magic. The Academy comes back to life and the Fairy Tales awaken, dancing once again. Everyone is grateful to Professor Klex, who points out that “instead of believing in miracles you have to believe in yourself”. And, of course, everything else is nothing less than the Magical Power Of Imagination...

Translated by DW with Karolina Klara

[TM ROMA, 2007]

Musicale I - Akademia Pana Kleksa

Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości